Huidige situatie

Jan & Henny Entjes zijn eigenaar van recreatiebedrijf Melody Ranch en Canada Huis BV. In 2012 ging Canada Huis een samenwerking aan met projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. Canada Huis verkocht een groot aantal van haar kavels aan de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar zou op de kavels Canadese log homes gaan bouwen en deze verkopen aan particuliere beleggers. Na realisatie daarvan zou Canada Huis het beheer voeren en de recreatiewoningen verhuren.

Op iedere kavel is de akte Vaststelling Algemene Bepalingen van toepassing. Middels kettingbeding is vastgelegd dat kaveleigenaren hun recreatiewoning moeten aansluiten op de op Canada Resort aanwezige infrastructuur. In een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar had Canada Huis vastgelegd dat de ontwikkelaar de infra zou aanleggen. 

In 2016 ging de ontwikkelaar failliet en kreeg Canada Huis opeens te maken met particuliere kredietverstrekkers die hun onderpand (kavel) gingen opeisen bij de curator. De nieuwe kaveleigenaren werden eigenaar van niet ontwikkelde kavels in een project waar de infrastructuur op dat moment vrijwel volledig ontbrak. 

Canada Huis BV heeft zich nimmer verplicht tot de aanleg van infra ten behoeve van de initieel beoogde 33 kavels. Dit zou dit “via het plan” geschieden. En dus de gefailleerde ontwikkelaar, zijnde de partij die de kavels zou verkopen en de kopers daar uiteraard ook voor zou laten betalen. Vanwege het faillissement van de ontwikkelaar is het anders gelopen. De kavels zijn niet verkocht en de ontwikkelaar heeft geen zorg gedragen voor aanleg van de infra. De huidige situatie geldt dan ook als onvoorzien ten opzichte van de bedoelde situatie.

De huidige situatie is niet meer te vergelijken met die van 2012:

  • De kavels zijn niet meer in handen van 1 partij en het project is één groot wespennest, met meerdere belangen.
  • De huidige kaveleigenaren vragen exorbitant hoge prijzen voor kavels die nog bouwrijp gemaakt moeten worden. 
  • De pretbox is niet meer en voor particuliere beleggers is het niet meer interessant om te investeren in recreatief vastgoed. 
  • Het unieke Canadese concept met Canadese log homes is vanwege het aangescherpte bouwbesluit niet meer te realiseren.
  • De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een ongekende krapte, vind nog maar eens schoonmaakpersoneel.

 

Canada Huis BV speelt, als eigenaar van de centrale voorzieningen, als eigenaar van de gerealiseerde en nog te realiseren infra, als de partij die de bebouwing bepaalt en arrangeert, als partij die de accommodaties gaat verhuren, en als eigenaar van een deel van de kavels een centrale rol in een mogelijke doorstart van het park. 

Zoals aangegeven is op iedere kavel de akte Vaststelling Algemene Bepalingen van toepassing. Middels kettingbeding hebben kaveleigenaren allerlei verplichtingen richting initiator Canada Huis BV. Een kaveleigenaar kan dan ook niet zomaar op eigen houtje iets beginnen op zijn kavel.

Initiator Jan Entjes van Canada Huis BV heeft na het faillissement van de ontwikkelaar meerder handreikingen gedaan richting de huidige kaveleigenaren. Zie ook pagina “Tijdlijn ontwikkelingen“. 

Een succesvolle realisatie vraagt echter wel om een inspanning en samenwerking van alle partijen. Helaas werd er door de kaveleigenaren niet gereageerd op de initiatieven en dan houdt het op. Met onwillige honden is het immers slecht hazen vangen.

Jan & Henny Entjes (Canada Huis BV) hebben besloten om zich nog uitsluitend te richten op de ontwikkeling van hun eigen kavels. Op de kavels van de voormalige geldschieters van de gefailleerde projectontwikkelaar krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen. De natuur staat gelukkig wel te boek als betrouwbare ontwikkelaar. 

De grote winnaar is de natuur en dat is voor initiators Jan & Henny Entjes een prima eindresultaat!