Huidige situatie

Jan & Henny Entjes zijn eigenaar van Canada Huis BV en recreatiebedrijf Melody Ranch. In 2012 ging Canada Huis een samenwerking aan met projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. Canada Huis verkocht een groot aantal van haar kavels aan de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar zou op de kavels Canadese log homes gaan bouwen en deze verkopen aan particuliere beleggers. Na realisatie daarvan zou Canada Huis het beheer voeren en de recreatiewoningen verhuren.

Achteraf bleek dat de projectontwikkelaar de kavels had betaald met leningen van particuliere geldschieters. Zo’n geldschieter kreeg een goede rente voorgeschoteld en de kavel diende als onderpand. De geldschieters namen niet de moeite om voorafgaand aan het verstrekken van de lening de kavels (onderpand) te laten taxeren. In 2016 ging de ontwikkelaar failliet. Er zat geen geld in de boedel en de curator kon de leningen niet terugbetalen. De curator kon alleen het onderpand (kavel) op naam zetten van de 1e hypotheekhouders (particuliere geldschieters).

Aan de hand van een taxatierapport van een makelaar werd er een waarde bepaald per m2 voor de kavels. Vervolgens werden de kavels voor het getaxeerde bedrag op naam gezet van de particuliere geldschieters. De kavel bleek echter een stuk minder waard dan het bedrag dat de geldschieter had geleend aan de gefailleerde ontwikkelaar. Er was dan ook sprake van overkreditering. De voormalige geldschieters willen hun kavels alleen verkopen voor het bedrag dat ze destijds hebben geleend aan de projectontwikkelaar. Die bedragen zijn echter meer dan het dubbele van de getaxeerde waarde. 

De huidige situatie is niet meer te vergelijken met die van 2012:

  • De kavels zijn niet meer in handen van 1 partij en het project is één groot wespennest, met meerdere belangen en grondeigenaren.
  • Een groot deel van de huidige kaveleigenaren vragen exorbitant hoge prijzen voor niet bouwrijpe kavels. 
  • De pretbox is niet meer en voor particuliere beleggers is het niet meer interessant om te investeren in recreatief vastgoed. 
  • Het unieke Canadese concept met Canadese log homes is vanwege het aangescherpte bouwbesluit niet meer te realiseren.
  • De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een ongekende krapte, vind nog maar eens schoonmaakpersoneel.
 

Canada Huis BV speelt, als eigenaar van de centrale voorzieningen, als eigenaar van de gerealiseerde en nog te realiseren infra, als de partij die de bebouwing bepaalt en arrangeert, als partij die de accommodaties gaat verhuren, en als eigenaar van een deel van de kavels een centrale rol in een mogelijke doorstart van het park. 

Canada Huis BV heeft zich nimmer verplicht tot de aanleg van infra ten behoeve van de initieel beoogde 33 kavels. Dit zou dit “via het plan” geschieden. En dus de gefailleerde ontwikkelaar, zijnde de partij die de kavels zou verkopen en de kopers daar uiteraard ook voor zou laten betalen. Vanwege het faillissement van de ontwikkelaar is het anders gelopen. De kavels zijn niet verkocht en de ontwikkelaar heeft geen zorg gedragen voor aanleg van de infra. De huidige situatie geldt dan ook als onvoorzien ten opzichte van de bedoelde situatie.

Op iedere kavel is de akte Vaststelling Algemene Bepalingen van toepassing. Middels kettingbeding hebben kaveleigenaren allerlei verplichtingen richting initiator Canada Huis BV. Een kaveleigenaar kan dan ook niet zomaar op eigen houtje iets beginnen op zijn kavel.

Initiator Jan Entjes van Canada Huis BV heeft na het faillissement van de ontwikkelaar meerder handreikingen gedaan richting de huidige kaveleigenaren. Zie ook pagina “Tijdlijn ontwikkelingen“. 

Een succesvolle realisatie vraagt echter wel om een inspanning en samenwerking van alle partijen. Helaas werd er door de kaveleigenaren niet gereageerd op de initiatieven en dan houdt het op. Met onwillige honden is het immers slecht hazen vangen.

Jan & Henny Entjes (Canada Huis BV) hebben besloten om zich nog uitsluitend te richten op de ontwikkeling van hun eigen kavels. Op de kavels van de voormalige geldschieters van de gefailleerde projectontwikkelaar krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen. De natuur staat gelukkig wel te boek als betrouwbare ontwikkelaar. 

De grote winnaar is de natuur en dat is voor initiators Jan & Henny Entjes een prima eindresultaat!