Canada Resort

Op Canada Resort staan sfeer en beleving centraal en worden er speciale herinneringen gecreëerd. Canada Resort kenmerkt zich door unieke lodges in Noord Amerikaanse stijl. Een aantal van deze lodges zijn zelfs geïmporteerd uit Canada.

Beheer en ontwikkeling van Canada Resort is in handen van ondernemers Jan & Henny Entjes van Canada Huis BV. Jan & Henny zijn tevens eigenaar van de naastgelegen recreatiebedrijf Melody Ranch

Ontwikkeling

Voor de ontwikkeling gingen de ondernemers een samenwerking aan met een projectontwikkelaar, deze ging helaas failliet. De twee  Canadese log homes zijn nu in handen van twee eigenaren en worden verhuurd. Het receptiegebouw is ook afkomstig uit Canada en is afgebouwd door Canada Huis BV. Een groot deel van de niet ontwikkelde kavels kwamen in handen van voormalige kredietverstrekkers.

Een aantal van deze kaveleigenaren proberen hun schade te beperken door te hoge bedragen te vragen voor hun kavels. Hierdoor is het voor Canada Huis BV niet mogelijk om deze kavel te ontwikkelen. Canada Huis BV zal alleen kavels ontwikkelen waar met de kaveleigenaar een vooraf vastgestelde grondprijs is afgesproken. 

Of alle kavels uiteindelijk bebouwd gaan worden is afhankelijk van de medewerking van het aantal kaveleigenaren die hun kavel aanbieden voor ontwikkeling. 

Kaveleigenaren die een te hoge prijs vragen voor hun kavel komen automatisch niet in aanmerking voor een aansluiting op de infra van Canada Huis BV. Deze kavels worden vanzelf natuur (hondenuitlaat veldje).

De kans is dus aanwezig dat er slechts een beperkt aantal kavels zullen worden bebouwd. Zo ontstaat er een mooi ruim opgezet park met natuurlijke invulling tussen de kavels.

Alleen unieke parken kunnen zich onderscheiden
Rabobank