Canada Resort

Op 29 juni 2012 gingen Jan & Henny Entjes van VOF Melody Ranch en Canada Huis BV een samenwerking aan met projectontwikkelaar Derk Jan Hutten van HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. Na realisatie van Canada Resort zou Canada Huis BV parkbeheer en verhuur gaan verzorgen. Zover zou het echter niet komen want op 20 januari 2016 ging de projectontwikkelaar failliet. Het overgrote deel van de kavels kwam via de curator in handen van een aantal particuliere kredietverstrekkers (1e hypotheekhouders). De particuliere kredietverstrekkers hadden de gefailleerde ontwikkelaar veel geld geleend. Bij het afsluiten van een hypotheek of geldlening, ook wel krediet genoemd, is de aanbieder van die lening of dat krediet verplicht te onderzoeken of de partij aan wie men geld leent wel de lasten kan dragen. Ook dient men te onderzoeken of de waarde van het onderpand voldoende is. Ten tijde van het verschaffen van de lening waren de kavels niet voorzien van infra en dat zijn ze nog steeds niet. De waarde van het onderpand (kavel) stond dan ook niet in verhouding tot het bedrag dat de kredietverstrekkers hadden geleend aan de gefailleerde ontwikkelaar. Er was dan ook sprake van overkreditering. Als kredietverschaffer blijf je altijd zelf verantwoordelijk om te waken tegen overkreditering en je bent ook zelf aansprakelijk voor schade die ontstaan is door overkreditering. Een aantal kaveleigenaren wil alleen verkopen als ze een extreem hoog bedrag krijgen voor hun niet bouwrijpe kavel en daarmee leggen ze hun probleem op het bordje van een ander. Canada Huis BV kan een kavel pas van infra voorzien als de kavel teruggekocht kan worden tegen een marktconforme prijs en de investering in infra via de verkoop van recreatiewoningen terugverdiend kan worden. Op dit moment is het dan ook nog niet duidelijk of Canada Resort in zijn geheel of gedeeltelijk ontwikkeld gaat worden.