Verkoopprocedure

Stap 1:
Bij interesse wordt een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een recreatiewoning in het project Canada Resort te Den Ham. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van de aankoop, de financieringsmogelijkheden en de verhuurmogelijkheden belicht

Stap 2:
Bij interesse in een recreatiewoning wordt dit middels een koop- en aanneemovereenkomst vastgelegd. Indien gewenst, wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koop- en aanneemovereenkomst het voorbehoud op, van een minimaal aantal verkochte woningen en het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning voor dit project. Deze overeenkomsten worden, aangevuld met de Algemene Verhuurbemiddelingsovereenkomst, ter ondertekening aan de aspirant-koper verstrekt.

Stap 3:
Indien er een financieringsvoorbehoud is opgenomen zal gewacht worden op de goedkeuring van de betreffende geldverstrekker. Zodra deze goedkeuring binnen is of indien er geen voorbehoud voor financiering is opgenomen verzorgt de verkopend makelaar de verdere afhandeling van de koop- en aannemingsovereenkomst. Binnen 14 dagen na ondertekening van de koop- en aanneemovereenkomst dan wel het verstrijken van het financieringsvoorbehoud, dient de koper aan de verkoper een bankgarantie te overleggen

Stap 4:
Uiterlijk 4 weken voor de opdracht tot productie van de recreatiewoning zal Stotijn Notariaat u uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op hun kantoor te laten passeren. In het geval u het log home gaat verhuren dient de koper tevens een verhuurbemiddelingsovereenkomst met Canada Huis B.V. te ondertekenen.

Stap 5:
Na het passeren van de akte van levering dient u een keuze te maken uit de diverse vastgestelde, en bij de aankoop behorende, meer- en minderwerklijsten en eventueel het verhuurpakket. De betreffende informatie zal aan de koper in een koperinformatiemap worden aangeleverd, waarna de koper zijn keuzes kenbaar kan maken.

Stap 6:
Telkens als er een termijn van de bouw van de recreatiewoning gereed gekomen is ontvangt u een termijnnota. De termijnnota dient u binnen acht dagen na dagtekening te betalen.

Stap 7:
Wanneer de recreatiewoning gereed is voor gebruik wordt deze aan u opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt u tijdig een uitnodiging. Indien u zelf niet aanwezig kunt of wenst te zijn kunt u dit middels een machtiging laten verzorgen. In het geval van verhuur stelt u daarna het log home verhuurgereed ter beschikking aan de verhuurorganisatie.