Verhuurinformatie

Canada Huis B.V. staat voor recreëren zoals u dat wenst met daarbij de mogelijkheid te verhuren. U verdient uw recreatiewoning terug door middel van verhuur. De ervaring leert dat een comfortabel recreatieobject op een unieke locatie, mits goed beheerd, een zeer rendabele investering is.

Canada Resort wordt geëxploiteerd en verhuurd door Canada Huis B.V. Voor het resort is een bedrijfsmatige exploitatie van overheidswege verplicht. Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg van uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een drietal gebruiksmogelijkheden, namelijk: 

1. Eigen gebruik 
2. Verhuur met eigen gebruik 
3. Verhuur zonder eigen gebruik 

1. Eigen gebruik

Eigen gebruik is mogelijk voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is uitgesloten. De gemeente staat het recreatief eigen gebruik gedurende het gehele jaar toe. 

2. Verhuur met eigen gebruik

Toekomstige eigenaren die optimaal willen genieten van hun recreatiewoning en toch opbrengsten willen genereren sluiten een verhuurovereenkomst met Canada Huis B.V. Deze verhuurovereenkomst geeft de mogelijk naast de beschikbaarstelling voor verhuur de recreatiewoning zelf te gebruiken. 

3. Verhuur zonder eigen gebruik

Eigenaren die maximaal willen profiteren van het rendement uit verhuurinkomsten van hun recreatiewoning sluiten een verhuurovereenkomst zonder eigen gebruik sluiten met Canada Huis B.V. De recreatiewoning staat dan het gehele jaar ter beschikking voor de verhuur. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de betaalde BTW op de volledige investering terug te vragen.Bij interesse wordt een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een recreatiewoning in het project Canada Resort te Den Ham. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van de aankoop, de financieringsmogelijkheden en de verhuurmogelijkheden belicht.