Het oorspronkelijke plan

Over ons

Mijn naam is Jan Entjes en samen met mijn vrouw Henny ben ik eigenaar van Canada Huis BV en Melody Ranch. Het idee voor een park met Canadese log homes kwam nadat we tijdens onze reizen door Amerika en Canada besmet zijn geraakt met het cabin virus. 

Dit resulteerde in de bouw van een Amerikaanse guest ranch (Melody Ranch) met log homes uit Amerika en Canada. Voor het bedrijf Lake Country Log Homes uit Canada ingezet was ik een tijd lang intermediair voor de Nederlandse markt. 

Naast Melody Ranch lag een stuk landbouwgrond van ± 2.5 hectare. Deze grond hebben we gekocht en voor die grond hebben we het bestemmingsplan Canada Resort laten maken.

Toen het bestemmingsplan was goedgekeurd door de gemeente zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met projectontwikkelaar Derk Jan Hutten van HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. Op 20-01-2016 ging deze projectontwikkelaar failliet.

Op deze pagina leg ik uit wat voor gevolgen heeft gehad voor de verdere ontwikkelingen rondom Canada Resort. Daarnaast ga ik in op de beslissing die we hebben genomen t.a.v. het project Canada Resort.

Derk Jan Hutten

Projectontwikkelaar

In 2010 ben ik samen met iemand van het bouwbedrijf en projectontwikkelaar Derk Jan Hutten naar Canada geweest om het Canadese bedrijf Lake Country log homes te bezoeken.

Lake Country Log Homes zou de Canadese log homes gaan bouwen voor Canada Resort en ik was de intermediair voor de Nederlandse markt en verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding van de Canadese log homes.

Op onze grond mochten 33 Canadese log homes worden gerealiseerd. Ik wilde het project graag ruimer opzetten en dat kon door een extra hectare grond aan te kopen die op dat moment nog in eigendom was van een boer. Wij hadden de eerste optie op de grond en hadden ook voor deze grond een recreatieve bestemming weten te realiseren. 

De extra hectare werd aangekocht door een andere BV van de projectontwikkelaar en de aankoop werd gefinancierd met geld van een private kredietverstrekker. 

De aankoopsom van die extra hectare grond werd weer in mindering gebracht op de totaalsom die wij uiteindelijk zou ontvangen voor de inbreng van onze kavels en de investeringen t.b.v. de bestemmingsplanwijziging.

De projectontwikkelaar kocht totaal 19 kavels van ons en ook deze kavels werden gefinancierd door private kredietverstrekkers.

Naast Canada Resort hield de projectontwikkelaar zich in die tijd ook bezig met de ontwikkeling van Park Kraggenburg, Leekstermeer en Gasselterveld. Ook deze projecten werden gefinancierd door private kredietverstrekkers. 

Faillissement projectontwikkelaar

Zodra de projectontwikkelaar weer een lening aanging kon hij met dat geld weer de rente betalen van een andere lening. Zijn manier van werken had veel weg van een piramidespel. Op 20-01-2016 is projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV door de rechtbank in staat van faillissement verklaard.

Tijdens zijn verslagperiode werd door de curator bevestigd dat projectontwikkelaar Derk Jan Hutten grote aantallen geldleningen was aangegaan zonder daar zakelijke zekerheid tegenover te verstrekken. De curator gaf in zijn verslag aan dat er vraagtekens kunnen worden gesteld bij de grote aantallen particuliere financieringen die Derk Jan Hutten heeft verkregen. 

Geld was er niet dus moesten de particuliere kredietverstrekkers via curator hun onderpand (kavel) opeisen. De kavels waren echter niet bouwrijp gemaakt door de ontwikkelaar en zo werden de kredietverstrekkers de trotse eigenaar van een aantal grassprietjes in Den Ham. 

De twee modelwoningen kwamen ook in handen van mensen aan wie de ontwikkelaar geld schuldig was. De modelwoningen waren echter niet aangesloten op de gemeentelijke riolering en waren niet voorzien van TV & internet.

Hutten Meppel Beheer BV is nog steeds eigenaar van de hectare grond waar 9 kavels op zijn ingetekend door het kadaster. De private kredietverstrekker (1e hypotheekhouder) ontvangt al jaren geen rente meer van Hutten Meppel Beheer BV. De kredietverstrekker zou dan ook middels executie eigenaar kunnen worden van de grond, maar dat is nog niet gebeurd. 

We kunnen voor dit stil zitten van deze 1e hypotheekhouder twee redenen bedenken. Ofwel men ziet er geen heil in en laat het erbij. Ofwel men wacht tot Canada Huis BV (eigenaar infra) er iets van gaat maken en probeert dan alsnog de positie te verzilveren en geld te maken van de kavels. Inmiddels kunnen we wel concluderen dat deze kredietverstrekker niet constructief heeft bijgedragen om het project vlot te trekken.. 

Initiatieven om het project vlot te trekken

Na het faillissement van de ontwikkelaar hebben beide modelwoningen zo’n vier jaar leeg gestaan. Uiteindelijk heeft Canada Huis BV ervoor gezorgd dat beide woningen konden worden aangesloten op de gemeentelijke riolering en zijn voorzien van glasvezel. Beide log homes woningen worden nu recreatief verhuurd.

Voor de ontwikkeling van de resterende 31 recreatiewoningen is veel geld nodig. De enige partij die de kavels bouwrijp zou kunnen maken is de eigenaar van de infra Canada Huis BV. Voordat je gaat investeren wil je natuurlijk wel de zekerheid dat alle kavels beschikbaar komen voor verkoop.

Canada Huis BV heeft na het faillissement van de projectontwikkelaar diverse pogingen ondernomen om het het project vlot te trekken.  

2019

Canada Huis presenteert samen met Provox Planontwikkeling en een investeerder/bouwpartner een alternatief plan met een nieuw ontwerp recreatiewoning. De bouwpartner kwam uit een vermogende familie en gaf aan dat zijn familie bereid was te investeren in meerdere recreatiewoningen. De bouwpartner gaf aan dat hij tevens een modelwoning zou bouwen en financieren.

Via de notaris -die destijds de akte heeft gemaakt- werden de kaveleigenaren uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond zouden de plannen worden toegelicht. Geen van de kaveleigenaren reageerde op de uitnodiging, met als gevolg dat de investeerder/bouwpartner zich terugtrok!

2020

De kaveleigenaren worden middels aangetekende brief een laatste mogelijkheid aangeboden om gebruik te maken van door Canada Huis aan te leggen infrastructuur in haar eigendom. Voor alle duidelijkheid, tot die aanleg was Canada Huis niet verplicht. Zoals bekend zou de gefailleerde ontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV die aanleg verzorgen en zich daartoe jegens kaveleigenaren verplichten. Niet Canada Huis BV dus. In de brief werden twee opties aangeboden:

– OPTIE A (wel een nuts / infra aansluiting)
– OPTIE B (geen nuts / infra aansluiting)

De kaveleigenaren kregen in deze brief o.a. de mogelijkheid aangeboden om een gesprek aan te gaan met BuitenLeven Recreatiemakelaar voor de bouw van een recreatiewoning dan wel verkoop van hun kavel. Op deze brief kwam volstrekt onvoldoende reactie. Geen van de kaveleigenaren heeft gereageerd. 

In 2020 verkocht Jan Entjes (Canada Huis) de door hem ontwikkelde reserveringssoftware Recronizer aan de BungalowNet Group. COO Karel Lanser gaf aan dat hij wel wilde proberen om het project vlot te trekken. De verhuur zou dan kunnen worden verzorgd door verhuurorganisatie ResortNet (onderdeel van BungalowNet Group). 

Karel Lanser zocht contact met de kaveleigenaren, die hem weer doorverwezen naar hun vertegenwoordiger Derk Jan Hutten (gefailleerde projectontwikkelaar). Karel Lanser heeft diverse gesprekken gevoerd en alternatieven aangeboden om te komen tot een goed verhuurconcept. Ook deze poging mislukte vanwege de destructieve houding van de kaveleigenaren en hun vertegenwoordiger Derk Jan Hutten. 

2022

Een zeer gerenommeerde projectontwikkelaar geeft aan dat hij bereid is om alle kavels aan te kopen. De projectontwikkelaar geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen contact wil met individuele kaveleigenaren. Hij stelt Canada Huis een budget beschikbaar om de kavels aan te kopen.

Oud notaris Geert Jan de Jong neemt contact op met Canada Huis BV en geeft aan dat hij de kaveleigenaren vertegenwoordigd. Geert Jan de Jong geeft aan dat de kaveleigenaren bereid zijn de kavels te verkopen voor 50.000 per stuk.

Voor de grond van Hutten Meppel Beheer BV wil Hutten Meppel Beheer BV 550.000 euro. Met dit bedrag kan Derk Jan Hutten de schuld aflossen aan de particuliere  kredietverstrekker en houdt hij en oud notaris Geert Jan de Jong er nog een leuk bedrag aan over. 

De projectontwikkelaar gaf aan dat hij niet zulke van plan was dergelijke prijzen te betalen voor kavels die nog ontwikkeld moeten worden en hij trok zich terug. 

 

Huidige situatie

Op alle kavels is de Algemene Akte van toepassing. In artikel 9 van deze Algemene akte is afgehecht dat iedere kaveleigenaar gehouden is de op het kavel te bouwen log home (recreatiewoning) aan te sluiten op de op Canada Resort aanwezige infrastructuur. Op overtreding van deze verplichting staat een boete van 5K en een boete van 100 euro per dag (artikel 12a). 

Nergens in de Algemene Akte zal men tegengekomen dat Canada Huis BV als eigenaar van de centrale voorzieningen zich verplicht heeft tot aanleg van infra ten behoeve van de kavels. Dit zou immers “via het plan” geschieden en dus door de projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV, zijnde de partij die de kavels zou verkopen en de kopers daar uiteraard ook voor zou laten betalen.

Een kaveleigenaar is dus verplicht aan te sluiten op de infra van Canada Huis BV. Maar zolang Canada Huis geen infra aanlegt naar zijn kavel is deze kavel niets waard.

Canada Huis BV heeft  geen zin om nog langer tijd en energie te stoppen in het project Canada Resort en start een nieuw project waarbij zij uitsluitend haar eigen kavels zal gaan ontwikkelen. Op de resterende kavels krijgt de natuur kans om zich te ontwikkelen.