Project

Historie

Canada Resort was een initiatief van Jan & Henny Entjes. Het stel is tevens eigenaar van Melody Ranch en Canada Huis BV.

Voor de projectontwikkeling ging Canada Huis in 2012 een samenwerking aan met een projectontwikkelaar. 

Op 20-01-2016 is deze projectontwikkelaar door de rechtbank in staat van faillissement verklaard, en heeft dus sindsdien geen juridische positie meer in het project.

Om het project nieuw leven in te blazen moest er gezocht worden naar een alternatief. Jan Entjes bedacht het concept CabinX.

Gezien de financiële en juridische risico’s gaat Canada Huis BV niet investeren in haar infrastructuur t.b.v. derden (lees kaveleigenaren). Binnen het projectplan CabinX worden alleen kavels ontwikkeld die eigendom zijn/komen van Canada Huis BV.