LOG HOMES

Gebouwd door Lake Country Log Homes in Canada.

Log Home informatie

De log homes op Canada Resort worden gebouwd door Lake Country Log Homes uit Britisch Columbia. Canada Huis BV is dealer van Lake Country Log Homes. Eigenaar van Canada Huis is Jan Entjes. Samen met zijn vrouw Henny gaat hij tevens het beheer doen voor Canada Resort. Jan en Henny zijn ook eigenaar van de naastgelegen groepsaccommodatie Melody Ranch.

Voordelen

 • Duurzaam bouwen - De huizen op Canada Resort worden gemaakt van Red Cedar hout. De stammen komen uit duurzaam beheerde bossen. Voor elke gekapte boom worden meerdere bomen teruggeplant.
 • Gezondheid - De vochtregelende werking in een huis is primordiaal voor de gezondheid. In een droge atmosfeer leven is ongezond en leidt veelal tot het opduiken van droge hoest, kriebels in de keel en droge slijmvliezen. Deze verschillende elementen leiden tot verkoudheden, keelpijn, tot zelfs bronchitis. Een teveel aan vocht is dan weer de oorzaak van spierpijnen, en zelfs reuma. Dit verklaart dan ook waarom er in de noordelijk gelegen landen veel minder reuma voorkomt dan in de meer zuidelijk gelegen landen. Alhoewel men veeleer het omgekeerde zou geloven.
 • Rustgevend - Een log home is knus, warm in de winter en koel in de zomer, geheel vervaardigd van natuurlijke materialen. Hout werkt rustgevend onderzoek in Oostenrijk heeft reeds aangetoond dat mensen die wonen in houten huizen, beduidend minder stressgevoelig zijn dan mensen die wonen in een stenen variante. De mens bevindt zich immers constant in een natuurlijke en rustgevende omgeving.
 • Hout is een luchtvochtigheidsregelaar - Wanneer er teveel vocht in de woning is, zal hout het teveel aan vocht absorberen. Anderzijds, indien er te weinig vocht is, zal het hout het vocht terug afgeven aan de omgeving. Zodoende ontstaat er in de woning een constante natuurlijke vochtigheidsgraad, dankzij de hygroscopische werking van het hout.
 • Insecten - Western Red Cedar is de enigste houtsoort die onbehandeld mag worden uitgevoerd vanuit Canada. Red Ceder wordt nooit aangevreten door insecten, daarom is de olie ook een goede insecten verdrijver en staat het bekend als antimot middel en weert het muggen en andere insecten. Werkt gunstig bij aandoeningen van de luchtwegen, angst en depressies.
 • Omgevingstemperatuur - In een houten huis leven gezinnen in een omgevingstemperatuur die lager is dan in huizen opgebouwd van andere materialen, terwijl ze toch hetzelfde warmtegevoel ervaren. Warmte wordt opgenomen in het hout en geeft het daarna af.
 • Duurzaam bouwen - De huizen op Canada Resort worden gemaakt van Red Cedar hout. De stammen komen uit duurzaam beheerde bossen. Voor elke gekapte boom worden meerdere bomen teruggeplant.
 • Gezondheid - De vochtregelende werking in een huis is primordiaal voor de gezondheid. In een droge atmosfeer leven is ongezond en leidt veelal tot het opduiken van droge hoest, kriebels in de keel en droge slijmvliezen. Deze verschillende elementen leiden tot verkoudheden, keelpijn, tot zelfs bronchitis. Een teveel aan vocht is dan weer de oorzaak van spierpijnen, en zelfs reuma. Dit verklaart dan ook waarom er in de noordelijk gelegen landen veel minder reuma voorkomt dan in de meer zuidelijk gelegen landen. Alhoewel men veeleer het omgekeerde zou geloven.
 • Rustgevend - Een log home is knus, warm in de winter en koel in de zomer, geheel vervaardigd van natuurlijke materialen. Hout werkt rustgevend onderzoek in Oostenrijk heeft reeds aangetoond dat mensen die wonen in houten huizen, beduidend minder stressgevoelig zijn dan mensen die wonen in een stenen variante. De mens bevindt zich immers constant in een natuurlijke en rustgevende omgeving.
 • Natuurlijke conservering - Western Red Cedar is een boom die zichzelf beschermt tegen alle mogelijke bedreigingen voor hout. Het bevat immers een olie die zowel ziekten, schimmels als insecten kan tegen houden. De olie zorgt er ook voor dat de boom zichzelf kan beschermen tegen het rottingsproces. 
 • Minder Radon gas in een log home - Radongas zit in bouwmaterialen. Het gas wordt door de mens ingeademd en dat kan vervolgens leiden tot longkanker. Naar schatting van de Gezondheidsraad veroorzaakt radongas jaarlijks 800 doden. Bij metingen is gebleken, dat de laatste jaren de hoeveelheid radongas in woningen is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Bouwmaterialen zoals grind en zand in beton zijn de belangrijkste bron voor het vrijkomen van radongas in woningen. Door goede ventilatie van de woning kan men de concentratie van radon in de binnenlucht en daar mee de blootstelling van de bewoners aan het gas beperken. Veel beter is om bouwmaterialen te gebruiken, die geen of nauwelijks emissie van radon kennen. In dit licht heeft hout, dat wil zeggen een log home, sterke troeven. Aangezien bij een log home zowel de wanden als de verdiepingsvloer uit een houtconstructie bestaan, is er hier geen sprake van het vrijkomen van radon.
 • Red Cedar olie - Red Cedar olie wordt o.a. gebruikt in de sauna, eventueel in combinatie met andere oliën. Heeft een verzachtende en zuiverende werking op de gezinssfeer. Zijn aangename geur trekt liefde en gezelligheid aan. Hierdoor wordt aandacht en begrip voor elkaars gedachten en wensen gestimuleerd. Ceder in de aromatherapie wordt vaak gebruikt als afrodisiacum bij angstige en depressieve mensen. De olie heeft ook een verdovende werking.

© Copyright Denk Digitaal