Disclaimer

Canada Huis BV is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Canada Huis BV kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. 

Verder aanvaardt Canada Huis BV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via derden die verwijzen naar deze website. 

Op het project Canada Resort en op het registergoed zijn van toepassing verklaard de bepalingen en bedingen opgenomen in de ” algemene akte vaststelling kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden “, hierna ook wel genoemd “de Algemene Akte”, welke bepalingen zijn overgenomen in een notariële akte verleden ten overstaan van notaris Mr J.G.G.T. Stotijn te De Wolden op tweeëntwintig juli tweeduizend elf (22-07-2011), welke akte werd ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers op vijfentwintig juli tweeduizend elf (25-07-2011) in hypotheken 4, deel 60255 nummer 28.